Política de Privacitat

 

Red.es i el Consell de Mallorca a través de la plataforma Mallorca Activa, són les entitats responsables del tractament de les dades de caràcter personal subministrades per les parts interessades/usuaris/interessats interns i externs. D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), Red.es i el Consell de Mallorca es comprometen a complir amb la seva obligació de confidencialitat respecte a les dades de caràcter personal, havent de tractar-les amb confidencialitat i mantenir-los protegits amb mesures de seguretat adequades.

La recopilació i el tractament de les dades personals tenen com a finalitat la gestió, la prestació, l’ampliació i la millora dels serveis per a les parts interessades/usuaris/interessats interns i externs de les entitats esmentades anteriorment, tal com s’indica als següents documents (feu clic a l’enllaç): Política de privadesa Red.es i Política de privadesa Consell de Mallorca (Mallorca Activa), que tenen per objecte establir les directrius i principis que regiran la manera com les dues entitats gestionaran i protegiran la privadesa de les dades de caràcter personal per ajudar a garantir el compliment de les lleis i normatives aplicables a la recopilació, emmagatzematge, ús, transmissió, divulgació a tercers i retenció de dades personals i/o confidencials.

Les parts interessades/usuaris/interessats interns i externs podran exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació i supressió, limitació del tractament, a la portabilitat de les dades, dret d’oposició i dret a no ser objecte de decisions individualitzades, posant-se en contacte a través del correu info@mallorcactiva.cat.

Per a qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades de caràcter personal, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte a la pròpia pàgina web o mitjançant el correu electrònic info@mallorcactiva.cat.